09:46 ngày 11/08/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
03/03/2017 22:29:00
Nói về chiến lược phát triển của Công ty phần mềm Augen và Trung tâm Kiwi Connection tại Việt Nam, PV THPL đã có cuộc trao đổi với ông Mitchell Phạm (Phạm Đăng Khoa), Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ New Zealand.

Bình luận