14:08 ngày 01/07/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Ban Truyền Hình 19/01/2021 16:13:35

(THPL) - Ngày 18/01, Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Bình luận