20:16 ngày 20/03/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098
DÒNG SỰ KIỆN
Ban Truyền Hình 04/02/2021 18:02:40

(THPL) - Theo tục lệ cổ truyền của người Việt, cứ vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, Táo quân lại cưỡi cá chép hóa rồng lên Thiên đình báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm để Thiên đình định đoạt công tội, thưởng phạt phân minh cho tất cả mọi người. Bởi thế cứ đến ngày Tết ông Công ông Táo của người Việt lại làm lễ cúng cá chép.

Bình luận