18:59 ngày 06/02/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098
DÒNG SỰ KIỆN
24/07/2017 18:40:00
Việc tài xế xe khách của hãng Hà Sơn - Hải Vân sử dụng điện thoại để giải trí ngay trong khi xe đang lưu thông với tốc độ lớn trên đường cao tốc là chuyện báo động nghiêm trọng về trách nhiệm, đạo đức và việc coi thường tính mạng hành khách của lái xe, cũng như người kinh doanh dịch vụ vận tải.

Bình luận