15:02 ngày 01/07/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 11/06/2021 09:16:21

(THPL) - Sáng nay ngày 10.06, hơn 14.000 thí sinh của tỉnh Phú Thọ đã chính thc tham gia K thi tuyn sinh vào lp 10 trung học phổ thông.

Bình luận