23:12 ngày 06/02/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098
DÒNG SỰ KIỆN
26/04/2017 17:12:00
Con ngõ nhỏ Ao Dài phủ đầy những bức tranh cổ động trên tường, phần nào thể hiện tình yêu quê hương đất nước của tác giả - cụ ông 96 tuổi và người dân sống tại nơi đây.

Bình luận