08:19 ngày 11/08/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
13/03/2017 19:58:00
Thư pháp Việt là sự kết hợp hài hòa giữa chữ viết và tranh vẽ, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Thư pháp Việt ngày nay đã được các bạn trẻ tiếp nhận và ngày càng nhân rộng, đặc biệt là tại những thành phố lớn.

Bình luận