19:31 ngày 14/08/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 04/08/2021 15:23:52

THPL – Vừa qua, Ban truyền hình Thương hiệu và Pháp luật nhận được đơn thư kêu oan của nguyên chiến sĩ công an công tác tại Công an tỉnh Nam Định, được cử đi học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, là Phạm Tiến Dũng, trú tại phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Bình luận