15:02 ngày 04/07/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 19/09/2019 11:35:14

(THPL) - Một sản phẩm có thể nỗi thời theo năm tháng, nhưng một thương hiệu thành công thì sẽ sống mãi với thời gian, điều đó cho thấy sự tầm quan trong của việc xây dựng thương hiệu, thương hiệu chính là linh hồn là sự sống còn của một doanh nghiệp.

Bình luận