13:09 ngày 29/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
25/07/2017 14:10:00
Trong vụ việc khách hàng bức xúc về dịch vụ ATM của ngân hàng Agribank, khi không nhận được tin nhắn cho các giao dịch dưới 10.000 đồng, luật sư khẳng đinh: "Ngân hàng Agribank đã sai so với cam kết, quy định của pháp luật".

Bình luận