08:06 ngày 11/06/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 097.397.8869
DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 21/10/2020 16:06:00

(THPL) - Tính đến ngày 20/10 mưa lũ tại các tỉnh miền trung đã làm hàng chục nghìn ngôi nhà sập và hư hỏng, 85.000 ngôi nhà chìm trong biển nước, nhiều diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, tổng thiệt hại do mưa lũ tính đến nay ước tính hơn 1.126 tỷ đồng.

Bình luận