20:32 ngày 20/03/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098
DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 13/04/2021 09:48:18

(THPL) - Chiều ngày 12/4, tại Văn phòng Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam đã diễn ra Lễ Ký kết hợp tác toàn diện giữa Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam (VGJA) và Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV).

Bình luận