20:09 ngày 20/03/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098
DÒNG SỰ KIỆN
Ban Truyền Hình 12/03/2021 08:17:38

THPL- Sáng ngày 9/3 vừa qua, Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa BKSS International và VQC Group đã được diễn ra. Đây là một điểm mốc quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu và sản phẩm của cả 2 đơn vị này trong thời gian tới

Bình luận