23:01 ngày 13/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
18/04/2017 13:57:00
Thế hệ robot mới này minh chứng cho một nhận định nổi tiếng của giới khoa học: Những gì con người có thể tưởng tượng được thì sẽ tạo ra được trên thực tế!

Bình luận