22:13 ngày 25/09/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 26/12/2021 07:20:00

THPL - Với thế mạnh có nhiều làng nghề đặc trưng và vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, các đơn vị tham gia OCOP huyện Đông Anh đã triển khai sản xuất, nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm chất lượng, hướng tới sự đa dạng, phong phú và đáp ứng 3 tiêu chí: sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; khả năng tiếp thị; chất lượng sản phẩm cao.

Bình luận