00:25 ngày 09/12/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 30/08/2022 09:16:06

(THPL) - Cụm công nghiệp làng nghề tái chế nhựa Minh Khai được đầu tư 2 giai đoạn với tổng diện tích 28 ha, giai đoạn 1 do UBND huyện Văn Lâm làm chủ đầu tư, giai đoạn 2 do Tổng công ty 319 bộ quốc phòng làm chủ đầu tư, dù đã đi vào hoạt động từ nhiều năm, nhưng cho đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được cải thiện, bởi hệ thống xử lí nước thải ở cả giai đoạn 1 và 2 đều chưa thể đi vào hoạt động. Vấn đề này đã và đang gây bức xúc trong nhân dân.

Bình luận