13:08 ngày 02/12/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 097.397.8869

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 21/10/2020 15:44:00

(THPL) - Tại Việt Nam, làn sóng dịch thứ hai bùng phát khi các ca nhiễm mới gia tăng kể từ cuối tháng 7 bắt đầu tại Đà Nẵng. Dịch bệnh bùng phát lần 2 gây tổn thất trực tiếp lên các lĩnh vực như du lịch, vận tải và hoạt động xuất nhập khẩu; các nhóm ngành sản xuất và đầu tư cũng chịu tác động gián tiếp.

Bình luận