09:37 ngày 11/08/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
10/03/2017 16:32:00
Chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ của Hà Nội là việc đáng được hoan nghênh. Nhưng việc làm này có phát huy được hiệu quả lâu dài hay không thì vẫn còn là một câu hỏi lớn đang chờ thời gian trả lời.

Bình luận