09:09 ngày 02/07/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 06/04/2021 09:37:25

(THPL) - Hiện nay giá bất động sản đang dậy sóng tại nhiều khu vực, đặc biệt là các vùng ven đô như Hòa Lạc, có nhiều thông tin chưa được chính xác, các nhà đầu tư nên cẩn trọng khi xuống tiền.

Bình luận