17:32 ngày 11/08/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 02/10/2019 15:55:34

(THPL) - Người dân bức xúc, chính quyền địa phương thì bất lực trước nạn cát tặc. Đây là tình trạng chung của nhiều địa phương thuộc các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Sơn Tây của TP Hà Nội. Hàng trăm mét khối cát đang từng ngày, đêm bị khai thác trái phép rút ruột lòng sông.

Bình luận