04:32 ngày 22/01/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 21/12/2020 14:26:00

THPL - Vừa qua, UBND huyện Gia Lâm đã tổ chức tập huấn kiến thức, hướng dẫn cách sử dụng và bàn giao tài khoản quản trị trên hệ thống hn.check.net.vn cho các HTX tiêu biểu trong lĩnh vực nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện.

Bình luận