18:12 ngày 14/08/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 27/07/2021 09:30:17

THPL - Để gìn giữ thương hiệu và phát triển thị trường cho nông sản Hưng Yên, công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc, kết nối trực tuyến nhà sản xuất với người tiêu dùng trên diện rộng đã trở thành chìa khóa, nắm giữ vai trò then chốt.

Bình luận