15:35 ngày 29/06/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 28/12/2021 08:03:00

THPL - Vừa qua, tổ công tác giúp việc đánh giá phân hạng sản phẩm Ocop thành phố HN năm 2021 đã tổ chức đánh giá 40 sản phẩm của 12 chủ thể trên địa bàn 6 xã huyện Đông Anh

Bình luận