00:52 ngày 24/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 25/04/2022 09:43:58

(THPL) - Vừa qua, Tòa soạn Thương hiệu & Pháp luật nhận được phản ánh của người dân về việc Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Vạn Xuân là Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Lân Huế ồ ạt thi công, phá đất cũng như tài sản trên đất của người dân, trong khi người dân chưa nhận được quyết định thu hồi đất cũng như chưa được chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Bình luận