17:55 ngày 28/09/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
29/07/2017 16:09:00
Đồng Đăng là thị trấn biên giới có vị trí vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Với chủ trương đưa thị trấn Đồng Đăng trở thành thị xã, thì việc mở rộng địa giới hành chính và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật là rất cấp bách và cần thiết. Và việc thay đổi mô hình, địa điểm chợ Đồng Đăng cũng là một trong những chủ trương của tỉnh Lạng Sơn trong tiến trình đưa thị trấn Đồng Đăng tiến lên thị xã. Tuy nhiên, chủ trương này vừa qua đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận xã hội và người trong cuộc.

Bình luận