17:55 ngày 28/09/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
05/08/2017 13:40:00
Mất 20 nghìn đối với giá vé cho một chiếc xe máy, tức là gấp 7 lần so với quy định pháp luật, đây là hiện trạng những bãi gửi xe nằm trên khu vực di tích chùa Hương. Điều đáng nói là hiện trạng này diễn ra một cách công khai, nhưng vẫn chưa có cơ quan nào xử lý.

Bình luận