18:37 ngày 12/08/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 08/05/2020 19:21:03

(THPL) - Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Việt Nam đã có những thành quả được cả thế giới công nhận. Đó là nhờ sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, nhờ sự nỗ lực tuyệt vời của những y bác sĩ nơi tuyến đầu của mặt trận. Và đặc biệt, trên một tuyến trận khác, cũng có những chiến sĩ đã luôn cố gắng không ngừng để mong góp một phần sức nhỏ vào công cuộc chống dịch. Một trong những chiến sĩ đó là ca sĩ Sao Mai Huyền Trang.

Bình luận