23:07 ngày 25/02/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 24/10/2023 06:59:10

THPL - Cam kết trị khỏi sẹo 95%, không khỏi hoàn lại tiền, công nghệ siêu độc quyền đến từ Hoa Kỳ, chế độ bảo hành trọn đời, không xâm lấn vào cơ thể, sử dụng cả hình ảnh người nước ngoài, có cam kết bằng văn bản.  Đó  là một trong rất nhiều lời quảng cáo đường mật cùng những video hình ảnh hấp dẫn như thế này được cơ sở thẩm mỹ đưa ra. Nhiều khách hàng đã đặt trọn niềm tin, để rồi nhẹ dạ cả tin đã sa vào bẫy của các cơ sở thẩm mỹ này giăng ra. 

Bình luận