13:21 ngày 16/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 08/12/2023 08:08:25

THPL - Triển lãm tranh Duyên Khởi- “Cuộc chơi” đa sắc thái của nghệ thuật đương đại. 6 con người với 6 cách tiếp cận, lối biểu đạt Hội Họa khác nhau nhưng đều nhất quán một niềm say mê tuyệt đối với chất liệu Sơn Mài.

Bình luận