17:12 ngày 11/08/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 23/10/2019 10:12:15

(THPL) - Chiều ngày 17/10 vừa qua, tại trụ sở của Tổng cục đo lường chất lượng, đã diễn ra hội thảo về " Truy xuất nguồn gốc". do tổng cục đo lường tổ chức.

Bình luận