10:41 ngày 05/12/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 01/03/2022 21:22:41

THPL – Mới đây, tại Khách sạn Novotel Suites Hà Nội, 2 công ty thành viên của Thingo Group là GHB Corporation và Moomery Việt Nam đã tổ chức thành công 2 sự kiện Hội nghị thượng đỉnh khách hàng quan trọng để đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong năm 2022, phục hồi sau đại dịch Covid-19

Bình luận