12:11 ngày 22/09/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 25/06/2021 11:53:00

THPL - Những kết quả đạt được trong năm 2020 chính là tiền đề quan trọng để thị xã Phổ Yên tiếp tục xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào trước năm 2025.

Bình luận