18:59 ngày 14/08/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 29/08/2021 08:43:50

THPL - Trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã rất nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh các khu, cụm công nghiệp được đầu tư, xây dựng đồng bộ, đầy đủ các thủ tục pháp lý, thì vẫn còn tồn tại những cụm công nghiệp được chủ đầu tư thực hiện theo kiểu “đi tắt, tranh thủ”, không tuân thủ các quy định của pháp luật.

Bình luận