15:54 ngày 04/07/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Quang Bình 04/11/2021 17:08:54

(THPL) - Giữa lòng thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, có một đại gia đình với gần 20 nhân khẩu hằng ngày phải sinh sống trong túp lều lụp xụp, cuộc sống cơ cực. Từ những năm 1980, họ bỏ rất nhiều công sức để khai hoang phục hóa những vẫn bị quy kết là lấn chiếm đất công

 

Bình luận