21:45 ngày 25/02/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 11/12/2023 11:46:50

THPL – Sáng 8/12, tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women), chính thức ra mắt Trung tâm trợ giúp xã hội - Ngôi nhà bình yên đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ toàn diện cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực.

Bình luận