07:00 ngày 27/09/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 13/05/2020 14:09:00

(THPL) - Thương hiệu và Pháp luật nhận được thông tin phản ánh về công tác điều hành của giám đốc HTX Lại Yên (Hoài Đức – Hà Nội) thể hiện nhiều biểu hiện bất minh, tiêu cực. Để tìm hiểu rõ các vấn đề trên, phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện UBND xã Lại Yên và giám đốc HTX Lại Yên.

Bình luận