21:18 ngày 25/06/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Ngọc Tân 25/04/2022 09:43:01

THPL - Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía đông Việt Nam là một đại dự án trọng điểm của đất nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và nhà nước. với tổng quy mô chiều dài 2096 km, điểm đầu tại Lạng Sơn và điểm cuối tại Cà Mau.

Bình luận