00:23 ngày 14/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Ngọc Tân 14/12/1901 03:27:56

(THPL) - Dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía đông Việt Nam là một đại dự án trọng điểm của đất nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và nhà nước. với tổng quy mô chiều dài 2096 km, điểm đầu tại Lạng Sơn và điểm cuối tại Cà Mau.

Bình luận