11:25 ngày 08/12/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 20/11/2021 11:09:35

(THPL) - Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh chính là người đã gắn bó, điều hành và dẫn dắt con thuyền tri thức của nhà trường từ đó đến nay. Là người xây viên gạch đầu tiên cho nhà trường, dẫn dắt một trường đào tạo nghề trong bối cảnh đào tạo chính quy và du học nước ngoài phát triển mạnh mẽ là một thách thức vô cùng lớn đối với Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh cũng như các thầy cô nhà trường thời điểm bấy giờ. 

Bình luận