04:07 ngày 20/08/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 30/07/2021 05:03:14

THPL - UBND Phường Long Biên đã phối hợp cùng cơ quan công an phường đã thiết lập 8 chốt trực 24/24, 26 chốt cứng được dựng nên bằng các container, ống cống, xe tải và gạch.

Bình luận