16:36 ngày 24/07/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 21/06/2020 12:32:55

(THPL) - UBND huyện Võ Nhai phối hợp với các nhà khoa học của Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ và Dược liệu Việt Nam xây dựng “Chuỗi liên kết sản xuất chè hữu cơ sinh học”; ứng dụng công nghệ CheckVN kiểm soát chuỗi liên kết, minh bạch nhật ký đồng ruộng, tăng cường lợi thế cạnh tranh cho vùng chè Võ Nhai. 

Bình luận