04:20 ngày 22/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
14/03/2023 06:53:00

THPL - Trải qua 07 lần tổ chức, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành một sự kiện nổi bật của ngành cà phê Việt Nam. Khác với những chủ đề riêng biệt trong 7 lần trước, kể từ lần thứ 8, Slogan chính thức và cũng là chủ đề chung duy nhất cho Lễ hội Café Buôn Ma Thuột sẽ là Buôn Ma Thuột – Điểm đến vậy của café thế giới.

Bình luận