02:27 ngày 03/03/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Quang Bình 03/02/2021 08:26:29

(THPL) - Theo truyền thuyết xưa kể lại, vào khoảng thế kỷ thứ VI, ở làng Định Công có ba anh em họ Trần thạo nghề làm vàng bạc là Trần Điền, Trần Điện và Trần Hòa đã dạy cho dân làng cùng làm nghề và từ đó làng Định Công có nghề làm vàng bạc, truyền từ đời này qua đời khác, được khắp nơi biết tiếng và trở thành một trong bốn nghề tinh hoa nhất thành Thăng Long xưa.

Bình luận