03:17 ngày 09/12/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 097.397.8869

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 30/09/2023 23:30:00

(THPL) - Chiều ngày 30/09, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp cùng Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Viện nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, với chủ đề “Phát huy tâm đức và tài năng của Nghệ nhân, Doanh nhân trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế” và chúc mừng 05 năm ngày thành lập Viện nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam.

Bình luận