05:47 ngày 17/04/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286
DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 05/04/2021 08:34:00

(THPL) - Sáng 31/3 vừa qua, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tập đoàn Đầu tư và Quản lý V-Startup đã cùng nhau phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021 - Ứng phó và vượt qua đại dịch COVID-19, hướng tới phục hồi và phát triển”.

Bình luận