18:47 ngày 14/08/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 17/09/2021 13:56:21

THPL - Sáng ngày 16/9 tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” 

Bình luận