04:44 ngày 04/10/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 10/12/2019 09:52:00

(THPL) - Ra đời vào ngày 20/12/1989, Hội Mỹ Nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam là cơ quan tổ chức xã hội nghề nghiệp của nhiều nghệ nhân, doanh nhân trên toàn quốc; đây là nơi giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm của các nghệ nhân, doanh nhân trong quá trình phát triển nghề thông qua các sự kiện của Hội. 

Bình luận