23:40 ngày 13/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 27/07/2023 08:42:15

(THPL) - Khói bụi mịt mù, đường gập ghềnh, toàn ổ trâu, ổ voi, nguy cơ mất an toàn giao thông dình dập, đang là nỗi khổ người dân sinh sống tại đây phải gánh chịu hằng ngày. Làm tấm chắn bịt rẻ vào các khe hở là những biện pháp rất thủ công mà người dân đã làm để ngăn bụi bẩn nhưng nói chung chẳng ăn thua.

Bình luận