05:49 ngày 17/04/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286
DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 06/03/2021 08:13:34

(THPL) - Có thể dễ dàng thấy, tai nạn giao thông đến bất ngờ từ rất nhiều tình huống, và đặc biệt luôn luôn xuất hiện những vi phạm luật giao thông. Từ đi ngược chiều, vượt đền đỏ, vượt đường sắt, say rượu lái xe… những sai lầm nhỏ kéo theo hậu quả vô cùng lớn. Biết bao nhiêu số phận bi thương trực tiếp gánh chịu tổn hại từ những vụ tai nạn giao thông? Có lẽ, câu trả lời nằm ở ý thức tham gia giao thông của mỗi người.

Bình luận