08:43 ngày 02/07/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 21/09/2021 09:45:00

THPL - Gần đây, nhiều ngư dân sinh sống phường Hải Thành và phường Hòa nghĩa, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng đã gửi đơn cầu cứu đến các đơn vị chức năng trên thành phố. 

Bình luận